Guziki

Plany pracy

Kierunki działań szkoły w roku szkolnym 2017/2018

  1. Podnoszenie jakości procesu kształcenia.
  2. Rozwijanie form funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym.
  3. Doskonalenie metod zarządzania szkołą.
  4. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  5. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
  6. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
  7. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
  8. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
  9. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

25-01-2018 - Edycja treści.

04-02-2016 - Edycja treści.

30-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

03-10-2013 - Edycja treści.

12-11-2012 - Edycja treści.

26-08-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 281