Guziki

Plany pracy

KIERUNKI DZIAŁAŃ SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

  • Podnoszenie jakości procesu kształcenia i wychowania oraz działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa.
  • Podnoszenie jakości funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym.
  • Doskonalenie metod zarządzania szkołą.
  • Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
  • Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

04-02-2016 - Edycja treści.

30-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

03-10-2013 - Edycja treści.

12-11-2012 - Edycja treści.

26-08-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 199