Guziki

Plany pracy

Kierunki pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019

  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
  5. Doskonalenie metod zarządzania szkołą.
  6. Podnoszenie jakości procesu kształcenia i wychowania oraz działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa.
  7. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.

 

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

16-10-2018 - Edycja treści.

25-01-2018 - Edycja treści.

04-02-2016 - Edycja treści.

30-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

03-10-2013 - Edycja treści.

12-11-2012 - Edycja treści.

26-08-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 523